گواهی نامه ها و مقررات

کارگزاری مجوز دار و کامل قانونی

در خصوص سیاست ها و روش های درون سازمانی ما مطالعه کنید و با تائید آن ها به جمع مشتریان ما بپیوندید

شرایط و ضوابط

شرکت به مشتریان خود توصیه می کند که در نظر داشته باشند که این توافق نامه به صورت کاملا قانونی شرکت را به مشتریان متصل خواهد کرد.

کسب اطلاعات بیشتر

قوانین اجرای سفارشات

این قوانین نیز می بایست در کنار شرایط و ضوابط کاری شرکت و سایر توافق نامه های رسمی خوانده شود.

کسب اطلاعات بیشتر

سیاست های تعارض منافع

انتظار می رود که کارمندان به طور کامل نسبت به قوانین ممنوعه در ارتباط با معامله با مشتریان، مطلع باشند.

کسب اطلاعات بیشتر

سیاست حفظ حریم خصوصی

سیاست حفظ حریم خصوصی بیان می کند که چگونه شرکت با در نظر گرفتن تعهدات فوق الذکر چگونه در برابر دریافت اطلاعات و ذخیره سازی آن ها عمل می نماید.

کسب اطلاعات بیشتر

قوانین اقدامات پرریسک

تمامی مشتریان قبل از هرگونه فعالیت اعم از سرمایه گذاری و سایر فعالیت های تجاری، در خصوص کلیه ی قوانین ریسکی فعالیت ها مطلع خواهند شد.

کسب اطلاعات بیشتر

قوانین KYC

بدانید که قوانین مشتریان یا به عبارتی مشتری های خود را بشناسید می بایست علاوه بر ضوابط و مقرراتی که توسط موسسات مختلف و موسسات مالی در سرتاسر جهان، در نظر گرفته می شود، لحاظ شود.

کسب اطلاعات بیشتر

قوانین مطابقت و AML

این قوانین توضیحی است بر سیاست ها، رویه ها و کنترل های داخلی است که به منظور تطبیق امور با قوانین و مقررات قابل اجرا، از جمله گزارش فعالیت های مشکوک، آموزش کارمندان، نظارت برموقعیت های مکانی و نگهداری رکوردها، تنظیم شده اند.

کسب اطلاعات بیشتر

قوانین بازگشت پول و سرمایه

قوانین بازگشت پول به منظور توسعه ی اهداف کاهش خطرات مالی و قانونی شرکت، رعایت اصول سیاست های مقابله با پولشویی و مقابله با فعالیت های مالی تروریستی تنظیم شده اند.

کسب اطلاعات بیشتر