مقایسه ی حساب ها

بهترین شرایط تجاری را برای شما فراهم خواهیم ساخت!

CMS Prime به منظور فراهم سازی بهترین شرایط تجاری، بوجود آمده است، به این منظور ما برای کلیه مشتریانمان، اعم از فردی و سازمانی، حساب ECN را راه اندازی کرده ایم. با توجه به هر نوع سبک تجاری که داشته باشید، حساب های ECN ما می تواند نیازهای شما را برآورده سازد.

ECN

ECN یا به عبارتی «شبکه ارتباطات الکترونیک»، کارگزاران فارکس را به بانک های مختلف ارائه دهنده ی نقدینگی، معاملات تجاری، شرکت ها و سایر بخش های خصوصی مرتبط می سازد. ECN موارد ذیل را ارائه می دهد::

انواع مختلف حساب ها در دسترس تاجران قرار خواهد گرفت.

مشخصات

ارزهای سپرده گذاری قابل پذیرش دلار
حداقل سپرده 1000 دلار
شناور اسپرد
کمیسیون حساب های بدون کمیسیون در دسترس می باشد
هزینه های تعویض حساب های Shariaa Compliant در دسترس می باشد
اجرا اجرا در بازار
حداقل اندازه لات 0.01
حداکثر اندازه لات 30
اهرم تا 1:500
حاشیه ی تماس 100%
امکان توقف 30%
حساب آزمایشی موجود است
ابزارها بیش از 50 ارز FX، فلزات، شاخص ها، سهام
مشاوران تخصصی موجود است
استراتژی های تجاری کلیه ی استراتژی های تجاری موجود است
اخبار روزانه بازار موجود است
بیانیه های روزانه ی تجارت موجود است