تجارت شاخص ها

forex indices

تجارت سهام و شاخص ها با CMS Prime

بازار سرمایه به سرمایه گذاران و تاجران امکان دسترسی به مجموعه ی کاملی از سهام های مختلف را می دهد.

شاخص، یک معیار آماری از مجموعه ای مشخص از سهام ها می باشد. با کمک شاخص، سرمایه گذار می تواند سلامت اقتصادی نمونه کارها، عملکرد و نتایج پیش رو در بازار را ردیابی کند.

سرمایه گذاران می توانند با پیش بینی ارزش شاخص ها یک گروه از یک شرکت، به سود قابل توجهی برسند. شاخص های تجاری مانند CFD ها به سرمایه گذاران امکان خرید و یا فروش سهام یک شرکت بدون این که حتی صاحب آن شاخص باشند، را می دهد. شاخص ها در میان سرمایه گذاران به اندازه ی ابزارهای فارکس از محبوبیت برخوردار هستند.