اهرم و مارجین

درباره مارجین و اهرم در فارکس

 

مارجین چیست

مارجین به عنوان یک سپرده موردنیاز برای شروع تجارت توسط یک تاجر و به هدف باز نگه داشتن موقعیت وی، مورد استفاده قرار می گیرد. مارجین هزینه ی نقل و انتقالات نیست بلکه سرمایه ی کوچکی است که از حساب تجاری شخص برداشته می شود. موارد مورد نیاز مارجین توسط CMS Prime تنظیم می شود که درصدی است که با توجه به میزان حجم تجارت با در نظر گرفتن موارد احتمالی، مشخص می گردد.


اهرم چیست؟

اهرم یک ابزار مهم مالی است که به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا میزان بازار خود را به اندازه ی بیش از سرمایه ی اولیه ای که داشته است، ارتقا دهد. از آنجایی که سرمایه گذار یک حساب تجاری با نیازمندی های مرتبط با مارجین افتتاح می کند،پس لازم است که بر روی مارجین ( تجارت بر روی اهرم) تجارت نماید و این کار به وی اجازه می دهد که وارد تجارت هایی شود که بالاتر از سرمایه ی اولیه وی می باشند.


فراخوانی مارجین و stop out

وقتی که بر روی یک اهرم تجارت می کنید، یک تاجر سرمایه خود را از کارگزار می گیرد تا بتواند در نقاط بالاتر به تجارت بپردازد. از آنجایی که سرمایه ی سپرده شده در حساب به عنوان وثیقه ی وام اخذ شده، محسوب می شود، فراخوانی مارجین و stop out به منظور استراتژی های مدیریت ریسک به کار برده می شوند و اینکار میزان ریسک معامله را کاهش خواهد داد.

فراخوانی مارجین اولین شاخصی است که به تاجر اطلاع می دهد که سطح مارجین حساب به حداقل مقدار ممکن رسیده است. اما stop out زمانی رشد می کند که میزان موجود حساب از فراخوانی مارجین نیز کمتر شود و این اتفاق سبب می شود که پلتفرم تجاری به صورت خودکار اقدام به بستن موقعیت تاجر نماید.


CMS Prime طیف وسیعی از نسبت های مختلف اهرم ها را در اختیار تاجران می گذارد به نحویکه آن ها می توانند از اهرم 1:100 تا 1:500 انتخاب کنند.

تاجرانی که با اهرم های نسبت بالا کار می کنند قاعدتا با سود و ضرر بیشتری نیز مواجه می باشند. بنابراین، بسیار مهم است که یک تاجر با استفاده صحیح اهرم و خطرات احتمالی آن آشنا باشد.