امنیت سرمایه

حساب های بانکی مجزا

forex safety funds

CMS Prime محیطی کاملا امن و قدرتمند در اختیار کلیه ی مشتریان خود قرار می دهد.

مشتریان ما می تواند مطمئن باشند که سرمایه آن ها در محیطی شفاف، یکپارچه و امن نگهداری می شود. به هدف رسیدن به این منظور، کارگزار به منظور حمایت از سرمایه مشتری، از کلیه ی شیوه های مدیریت ریسک بهره می برد.

سرمایه مشتریان که توسط CMS Prime سپرده می شود، در حساب های بانکی جداگانه و در برترین موسسات بانکی بین المللی نگهداری می شود. این سرمایه ها هیچ ارتباطی با سرمایه ی اصلی شرکت ندارد و این بدین معناست که ما تضمین می کنیم که سرمایه های مشتریان هرگز جهت مقاصد دیگر مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

امنیت فراهم شده توسط CMS Prime  - حساب های بانکی جداگانه در برترین موسسات بانکی بین المللی.